குழந்தைகளுக்கான இந்து சமய விழிப்புணர்வு முகாம்

குழந்தைகளுக்கான இந்து சமய விழிப்புணர்வு முகாம்
குழந்தைகளுக்கான இந்து சமய விழிப்புணர்வு முகாம் காடகனுர் கிராமத்தில் ஏழை குழந்தைகளுக்கு புத்தகம் மற்றும் இனிப்பு வழங்கி  ஸ்ரீ குரு மிஷன் அறக்கட்டளை சார்பில்  நடைபெற்றது.
Share this page :
⊗ SRI GURUMISSION TRUST Bank Balance ⊗
2, 34,325

.

Function Paper Cuttings

Photos

.


.

 
Contact Us :
SRI GURUMISSION TRUST
Villupuram Main Road
Kadaganur Post -605755
Villupuram District
Tamilnadu
India
Published by Ujiladevi