அன்ன தானம்


அன்ன தானம்

   நம் வாழ்நாளில் நம்மால் முடிந்த அளவு மற்ற தானங்களுடன் அன்னதானமும் செய்ய வேண்டும். தானங்களின் மூலம் நமக்குக் கிடைக்கும் புண்ணியங்கள் நம்மை எந்த உலகிலும் நம்மைக் காத்து வரும். இந்த தானத்தை மஹேசனான சிவபெருமானின் சாட்சியாக செய்யும் தானம் என்பார்கள். ஆகவே அன்ன தானம் பெற்றுத் தரும் புண்ணியத்திற்கு அளவே இல்லை.


நீங்களும் அன்னதானம் செய்ய 
  • ஒரு நபருக்கு ஒருநாள் மதிய உணவுக்கு ஆகும் செலவு - 45ரூபாய்
  • பதினோரு நபருக்கு ஒருநாள் மதிய உணவுக்கு ஆகும் செலவு - 495ரூபாய் 
  • ஐம்பத்திவொரு நபருக்கு ஒருநாள் மதிய உணவுக்கு ஆகும் செலவு - 2295ரூபாய் 
  • நூற்றியெட்டு நபர்களுக்கு ஒருநாள் மதிய உணவுக்கு ஆகும் செலவு - 4860 ரூபாய் குறிப்பு;-

   பிறந்தநாள், திருமணநாள், முன்னோர்களின் நினைவுநாள் போன்ற நம்முடைய வாழ்க்கையின் முக்கிய தினங்களில் நம்மால் ஆன அன்ன தானம் செய்து இறைவனின் அனுக்ரகத்தை பெறலாம்.


அன்ன தானம் செய்ய விரும்புபவர்கள் கீழே உள்ள தொலைபேசி எண்ணிற்கு அழைக்கவும்


----------------------------------------------------------------------------------------------
Share this page :
⊗ SRI GURUMISSION TRUST Bank Balance ⊗
2, 34,325

.

Function Paper Cuttings

Photos

.


.

 
Contact Us :
SRI GURUMISSION TRUST
Villupuram Main Road
Kadaganur Post -605755
Villupuram District
Tamilnadu
India
Published by Ujiladevi